Формуляр за отказ от договор

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните услуги:

GDPR

Ако желаете можете да изтеглите формулярът. Може да го разпечатате, попълните и да ни го изпратите чрез удобен за вас куриер.