Формуляр за рекламации

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното. Предмет на рекламацията:

Предпочитан начин на удовлетворение (отбележете желаната опция):

Прилагам следните документи (отбележете желаната опция и ги изпратете на info@globalrentacar.bg):

GDPR

Ако желаете можете да изтеглите формулярът. Може да го разпечатате, попълните и да ни го изпратите чрез удобен за вас куриер.